บัณฑิตตรวจสอบกำหนดการซ้อมย่อย กำหนดการซ้อมย่อย การแต่ง
กายในวันซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ ข้อห้ามในพิธีฯ ข้อควรระวัง และสิ่ง
ที่ต้องนำมาด้วยในวันรับปริญญา ได้ที่เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร และพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม
คลิกเพื่อดูรายละเอียด